Orta Doğu’nun Değişimi Masada

Ufukta Demokrasi mi Kaos mu Var?

Kimilerinin “Arap Baharı” kimilerinin ise “Arap Uyanışı” diye isimlendirdiği Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında birbiri ardına yaşanan sosyal olaylar Hatay’da yapılacak 2. Uluslararası Orta Doğu Kongresi’yle masaya yatırılacak.

7-9 Aralık 2011 tarihleri arasında Bölge ile doğrudan ilgili yerli ve yabancı araştırmacı, akademisyen, düşünce kuruluşu temsilcileri, diplomat ve gazetecilerin katılacağı 2. Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nin teması "Orta Doğu’da Değişim" olarak belirlenmiş.

Hatay Valiliği ve Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından ORSAM ve M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü işbirliği ile Hatay’daki Anemon Antakya Otel’de düzenlenecek olan 2. Uluslararası Orta Doğu Kongresi üç gün sürecek.

 

Yurtiçi ve dışından uluslararası düzeyde 70 entelektüel ismin katılacağı Kongre sonunda güçlü bir deklarasyonun çıkması bekleniyor.

Kongre’nin açılış konuşmalarını ORSAM Başkanı Dr. Hasan Kanbolat, Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Talip Küçükcan, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy,  MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Cumhurbaşkanlığı Ortadoğu Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü, Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi EKER* yapacaklar.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2010 yılı sonu itibariyle baş gösteren sosyal - siyasi değişim ve dönüşüm süreci nedeniyle ortaya çıkan belirsizliklerin Bölge ile ilgili aktörleri politika belirleme ve gelecek projeksiyonları geliştirme noktasında zora soktuğunu söyleyen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy “Orta Doğu ülkelerinde uygulanan eğitim ve insani kalkınma programlarının yetersizliği, hızla artan genç nüfusa yeterli istihdam sağlanamaması, yoksulluğun derinleşmesi, iletişim imkanlarının gelişmesi, gıda fiyatlarında son iki yılda görülen aşırı artış halk isyanlarını başlatan temel nedenlerdir” dedi.

Şeffaflığın, hesap sorulabilirliğin ve demokratik meşruiyetin günümüzde genel kabul gören ilkeler haline geldiğinin altını çizen Başkan Şensoy Orta Doğu yönetimlerinin çözümlenmesi güç bir siyasi meşruiyet sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Küresel siyaset açısından bakıldığında jeostratejik önemi ve sahip olduğu enerji kaynakları Orta Doğu’nun küresel güçler için sürekli bir doğrudan müdahale alanı olarak kalmasına, yeni pazar ve yatırım imkanları ise bir açılım alanı haline gelmesine neden olmuştur. Bölge’nin İslam dünyası için taşıdığı sembolik ve merkezî önem nedeniyle jeokültürel ve küresel stratejik hesaplar daha karmaşık bir hal almıştır. Bu perspektifte, “2. Uluslararası Orta Doğu Kongresi”; Bölge ülkeleri arasındaki siyasal ilişkiler, güvenlik, iş birliği ve demokratikleşme gibi alanlarda Orta Doğu’ya özgü bir bilinç alanını inşa etmek hedefindedir. Kongre’ye Bölge ile doğrudan ilgili ülkelerden ve uluslararası kurumlardan yöneticiler ile gazeteciler, diplomatlar, akademisyenler ve kanaat önderlerinin katılması öngörülmektedir.”

2. Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nde; Orta Doğu’da Dönüşümün Tarihi Arka Planı ve Kavramsal Çerçeve, Orta Doğu’da Değişimin Sosyolojik Temelleri, Orta Doğu’da Siyasi Rejimler ve Değişim, Uluslararası Sistem ve Orta Doğu’da Değişim Arasındaki Etkileşim ile Orta Doğu’da Değişim ve Türkiye konuları altı oturumda konuşulacak.

 

Detaylı Bilgi ve Program için Tıklayın

 

*Teyit edilecektir.