Türkiye-Libya Yuvarlak Masa Toplantıları

Türkiye - Libya Yuvarlak Masa Toplantıları’nın ikincisi “Türk - Libya İlişkileri ve Çatışma Sonrası Yeni Entegrasyon Çalışmaları” ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

25 Haziran 2014 tarihinde Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve RECIPA  (Regional Center for Innovation in Public Administration) işbirliğinde MMG (Mimar ve Mühendisler Grubu) katkıları ile yapılan 2. Türkiye - Libya Yuvarlak Masa Toplantısı, Dr. Ramazan Altınok’un moderatörlüğünde icra edildi.

Açılış konuşmalarının ardından uzman ve akademisyenlerin yer aldığı konuşmacıların yaptıkları sunumlar ile Libya - Türkiye ilişkileri ve Libya’da yaşanan iç karışıklık sonrası dönüşüm ve entegrasyon çalışmaları için yerel ve özel aktörlere düşen görev ve sorumluluklar ayrıntılı şekilde tartışıldı.

Türkiye - Libya Yuvarlak Masa Toplantısı’na RECIPA Başkanı Ali Işıl ve MMG Genel Sekreteri Murat Alpay, “Libyan Programme for Reintegration and Development” LPRD’dan Mustafa al Sagezly, “Transition International” Direktörü Irma Specht, Coventry Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpaslan Özerdem, SESRIC’den Araştırmacı Mansur Boydaş, Tatwer Libya Operasyon Müdürü John Macdonald, M&C Saatchi Reklam Şirketinden Marcus Peffers, Birleşmiş Küresel Eğitim Başkanı Youssef Elrais, Dr. Ramazan Altınok, RECIPA İstanbul Ofisinden Bayan Al-Khatib, TASAM Ortadoğu Masası Uzman Yardımcısı Reyyan Doğan, Tatweer Bilişim Teknolojilerinden Khaled Al Mufti, LPRD’den Hakem Nassef, Mott Macdonald kurumundan Bob Phillips konuşmacı ve müzakereci olarak katıldılar. Kısa sürede üç dilde raporu yayımlanacak toplantının üçüncüsünün Alanya’da yapılması öngörülmektedir.