Türkiye Çevre Vakfı (TÇV), kar amacı gütmeyen, özel ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. TÇV, 1 Şubat 1978 tarihinde kurulmuş olup bir Mütevelli Heyeti tarafından yönetilmektedir.

TÇV, son 30 yıl içerisinde pek çok uluslararası, yabancı ve Türk kuruluşla proje bazlı ortak çalışmalar yürütmüştür.

TÇV’nin çalışma öncelikleri; çevre mevzuatı ve politikası, sürdürülebilir gelişim, biyolojik çeşitlilik ve yenilenebilir enerjidir. Ancak TÇV’nin son 30 yıllık çalışma hayatına bakıldığında çevre ile ilgili neredeyse her alanda yoğunlaşmış olduğunu görürüz.

TÇV’nin diğer ülkelerle gerçekleştirdiği benzersiz ve 14 yıl boyunca devam eden çalışması “Orta Asya ve Karadeniz Çevre Projesi”dir. Söz konusu özel ve amacında büyük başarılar elde etmiş projeye yönelik daha fazla bilgiye aşağıda yer verilmektedir.

Devamı...