Afrika kıtasında kapasite oluşturma ve ekonomik kalkınma alanlarında faaliyet gösteren birçok bölgesel ve alt bölgesel kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların katkısı yadsınamayacak büyüklükte olup söz konusu kuruluşlar arasında Afrika Kalkınma Yönetimi Eğitim ve Araştırma Merkezi (CAFRAD) de bulunmaktadır. CAFRAD, Afrika’da kamu yönetimi ve idaresi gelişimine katkıda bulunan Pan-Afrikalı hükümetlerarası bir teşkilattır. 1964 yılında Afrika hükümetleri tarafından kurulmuş ve Tangier’de (Fas) konuşlandırılmıştır. Kıtadaki ilk Pan-Afrikalı yüksek düzey eğitim ve araştırma merkezi olmuştur.

CAFRAD Liderlik, Kamu ve İdare politikası Kapasite Gelişimi; Kamu Sektöründe İyi Yönetim Politikası, Etikler, Bütünleşme ve Profesyonellik; Kamu Yönetiminde ve Devlet Kurumlarında Yenilik, Reform ve Modernleşme; Kurumsal İdare ve Yönetim (kamu girişimleri, devlet kurumları, özel şirketler, STKlar ve benzeri); E-yönetim: kamu yönetimi ve idaresinde bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı; Yerel Kuruluşlarda Ademi Merkeziyet ve İdare/Yönetim; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi ve Seçimli Yönetim konularında müdahalelerde bulunmaktadır.

CAFRAD aktivitelerinin lehtarları arasında Liderler, İdareciler, Karar Vericiler, kamu ve özel sektöre ait Üst Düzey Yöneticiler ve Profesyoneller yer almaktadır. CAFRAD üyeliği tüm Afrika Devletlerine açıktır. Şu anda 37 Üye Devlet bulunmaktadır. CAFRAD çalışmaları İngilizce, Fransızca, Arapça ve Portekizce dillerinde gerçekleştirilir. Ortakları arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar yer almaktadır.

Ancak kıtaya daha sağlam hizmet vermek ve beklenen sonuçları elde etmek için Afrika Bölgesel ve Alt Bölgesel Kuruluşlarının bir arada çalışması ve bir ağ oluşturması kaçınılmazdır. Bu kuruluşların performanslarını ve elde ettikleri neticelerin seviyesini yükseltebilmek için bilgilerini ve kaynaklarını paylaşması gerekir. Bunların yanı sıra Afrika kuruluşlarının birleşik eylemlerde bulunabilmek için diğer kıta emsalleriyle ortaklık içinde çalışması da zaruridir. Bu konferanstan sonra TASAM ve Afrika kuruluşlarının ortak şekilde uygulanacak bir program üzerinde çalışabilecekleri beklentisi hakimdir. Bu ortak program içeriğinde, CAFRAD’ın TASAM ile birlikte çalışılmasını önerdiği “İdari Kapasite Gelişim Programı” yer almaktadır.

Devamı..