Türk Kızılayı, 11 Haziran 1868 tarihinde, dönemin Genel Kurmay Başkanı Ömer Paşa’nın başkanlığında toplanan 66 üyenin oluşturduğu konseyde alınan karar çerçevesinde, yaralı ve hasta askerlere destek vermek amacıyla kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesini müteakip toplanan ilk genel kurul toplantısında Derneğin adı “Turkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti ” olarak düzenlenmiştir. Şu anki adı “Türkiye Kızılay Derneği” büyük önder Atatürk tarafından verilmiş olup, 28 Nisan 1935 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bugün, Uluslararası Kızılhaç/Kızılay Hareketinin bir unsuru ve Ulusal Dernek olarak, 4.000 profesyonel çalışanı, 150.000 aktif üyesi, 2 milyondan fazla gönüllüsü ile ülke çapındaki 652 şubesi ve Genel Merkez teşkilatıyla birlikte insanlığa hizmet etmektedir.

İnsanlığın gücünü harekete geçirerek savunmasız insanların yaşam standartlarını geliştirmeye çalışmayı kendine misyon edinen Türk Kızılayı, gönüllük esasına göre çalışan bir yardım örgütü olarak, Türkiye’nin büyük hayır kuruluşudur. Yüklenmiş olduğu bu misyon Türk Kızılayı’na, günden güne giderek çoğalan afetlerle yeniden şekillenmeye başlayan dünyamızda zarar görebilirliğin kalkındırılması adına çaba göstermek ve faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmek sorumluluğu vermiştir.

Devamı...