Sayın Bakanlar, Sayın Büyükelçiler,

Afrika’daki Bölgesel Ekonomik Toplulukların değerli temsilcileri,

Afrika’dan gelen diğer saygıdeğer misafirlerimiz,

Akademik camianın ve basının değerli mensupları,

Bayanlar ve Baylar,

Öncelikle, IV. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nin gerçekleşmesini sağlayan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ve Merkez bünyesindeki Afrika Enstitüsü’nün değerli yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum.

TASAM Kongreleri, Türk resmî kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve Afrika ülkelerinin temsilcilerinin biraraya gelerek, Türkiye-Afrika işbirliği ilişkileri hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunmalarına imkân vermekte, ayrıca, Türk ve Afrika kamuoylarının bu ilişkilerin önem ve muhtevası konusunda bilgilendirilmesini sağlaması bakımından son derece yararlı bir işlevi yerine getirmektedir.

Bu yıl, IV. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nin ana konusunu teşkil eden “Afrika’daki Bölgesel Ekonomik Topluluklar” temasının seçimi kanımca çok isabetli olmuştur. Gerçekten, geçtiğimiz yıl Aralık ayında tertiplenen III. Kongre’den bu yana Türkiye-Afrika ilişkilerinde çok önemli gelişmeler meydana gelmiştir.

 

Devamı...