Afrika Kalkınma Bankası, grubun ana kuruluşudur. Afrika Kalkınma Bankası, 4 Ağustos 1963 tarihinde Sudan’ın Hartum şehrinde gerçekleştirilen bir konferansta benimsenmiş ve imzaya açılmıştır. 10 Eylül 1964 tarihinde ise çalışmalarına başlamıştır. Banka, aktif olarak çalışmalarına ise 1 Temmuz 1966’da başlamıştır. Bankanın en temel görevi, hem bireysel hem de toplu olarak, bölgedeki üye ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmaktır.

1 Ocak 1998 tarihinden itibaren Afrika Kalkınma Bankası’nın kayıtlı sermayesine, 53 bağımsız Afrika ülkesi (bölgesel üyeler) ve Afrika dışından 24 ülkenin (bölgesel olmayan üyeler) katılımı ile oluşan 77 iştirak etmiştir.

Kuruluşun özel ve normal kaynakları bulunmaktadır. Normal kaynakları:

  • Kayıtlı sermayeye iştirak edilen paylar, AfDB kredi zorunluluklarını teminat altına almak için istenilen miktar;
  • AfDB borçlarının geri ödemesinde edinilen fonlar;
  • Uluslararası para piyasalarında AfDB kredileriyle elde edilen fonlar;
  • AfDB borçlarından elde edilen gelir; ve
  • Bankanın edindiği diğer gelirler, örneğin, diğer yatırımlardan elde edilen gelirlerdir.

AfDB Anlaşması’nın 8. maddesi uyarınca, Banka’ya, Banka hedefleri ve işlevleri ile uyumlu olan özel fonlar oluşturma yetkisi verilmiş veya bu fonları yönetme ve idare etme görevi verilmiştir. Bu hükümle uyumlu olarak, Afrika Kalkınma Fonu (AfDB) 1972 yılında Afrikalı olmayan devletlerle; Nijerya Kredi Fonu (NTF) ise 1976 yılında Nijerya Hükümeti ile kurulmuştur

 

Devamı...