Bu bildiri, Güney Afrika Gümrük Birliği’nin (SACU) tarihçesini, başarılarını ve karşı karşıya bulunduğu sorunlarını incelemektedir. Ayrıca Gümrük Birliği’ne ilişkin olarak SACU’nun amaçlarını ortaya koymaktadır. Söz konusu bildiri, 25- 26 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul’da icra edilen Afrikalı Bölgesel Ekonomik Topluluklar konulu 4. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi’nde sunulmak amacıyla hazırlanmıştır.

Arka Plan

Gümrük Birliği (GB), ayırt edici bir bölgesel bütünleşme düzenlemesidir. Söz konusu düzenleme, serbest ticaret alanından (STA) farklıdır.

Bir GB’de bulunması gereken özellikler şunlardır:

  • Diğer GB üyesi devletlerden ithalatta gümrük tarifelerinin bulunmaması
  • Üye devletlerin ortak bir dış tarife (ODT) uygulamaları.

SACU örneğindeki GB; Botsvana, Lesotho, Namibya, G. Afrika ve Svaziland arasında geçerlidir. Dört Gümrük Birliği üyesi (G. Afrika, Lesotho, Namibya ve Svaziland), Ortak Para Anlaşması (OPA) aracılığıyla da parasal bütünleşmenin bir ilkesini paylaşmaktadırlar. Bunun anlamı, söz konusu dört ülke arasında Güney Afrika Randı kullanılmakta ve ayrıca yasal statüde kabul edilmektedir. Lesotho, Namibya ve Svaziland’da Rand’ın yanı sıra ülkelerin kendi para birimleri de geçerli olmakla birlikte bunlar Güney Afrika Randı temelinde saptanmış bulunmaktadırlar.

Devamı..