Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği (ECOWAS) 1975’de kurulan, 15 ülkenin dahil olduğu bölgesel bir gruptur. Görevi, ekonomik faaliyetin her alanında, özellikle endüstri, ulaştırma, telekomünikasyon, enerji, tarım, doğal kaynaklar, ticaret parasal ve mali sorular, sosyal ve kültürel konularda, ekonomik entegrasyonu teşvik etmektir.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği’nin (ECOWAS) kurumları şunlardır. Komisyon, Topluluk Parlamentosu, Topluluk Adalet Divanı, ve Yatırım ve Geliştirme için ECOWAS Bankası (EBID).

Sıkça FON olarak adlandırılan ECOWAS Komisyonu ve Yatırım ve Geliştirme için ECOWAS Bankası, ECOWAS’ın, politikaları uygulamak için tasarlanmış, üye ülkelerde bir dizi programı takip eden ve geliştirme projelerini yürüten iki ana kurumudur. Bu projeler, birlik-içi yol inşaatlarını ve telekomünikasyonu ve tarımsal enerji ve su kaynaklarını geliştirme projelerini içerir.

 

Devamı..