EAC (Doğu Afrika Topluluğu), Kenya, Uganda, Tanzanya, Burundi ve Ruanda olmak üzere beş ülkeyi kapsamaktadır. Doğu Afrika Topluluğu’nun kurucu anlaşması 1999 yılının Ocak ayında gerçekleşmiştir. Buradaki saygıdeğer delegasyonlar ayrıca not almaya gereksinim duyabilirler ki 1990’ların başlarından çok önce de EAC ülkelerinden Uganda, Kenya ve Tanzanya’yı birleştirme adına bir takım girişimler gerçekleştirilmiştir. Aslında, bu bütünleşme çok ilerleme kaydetmiştir ve sonrasında EAC ortak hizmetlere sahip olmasının yanı sıra, bir defasında ortak paraya da sahip olmuşturlar. Topluluk, bazı nedenlerden dolayı, özellikle siyasi ideolojideki fark ile ilgili olarak ve ekonomik menfaatleri adaletli paylaşmak adına uygun mekanizmalardan yoksun olmalarından dolayı 1977 yılında kapanmıştır.

EAC’nin bütünleşme gerekçesi, artmış olan rekabet içinde yaşam standartlarını geliştirme, katma değer üretim, ticaret, yatırım ve endüstriyel kalkınma, araştırma ve beceri geliştirme adına Hükümetler ve Doğu Afrika ülkelerinin halkları tarafından istenmesidir. Bunun yanı sıra, ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz ve siyasi bağlar, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel programlar ve aktivitelerin geniş alanında işbirliği yapmak için köklü ve çoktandır devam eden bağlılığımızı hatırlatmaktadır. EAC, kıtasal vizyon tarafından, Afrika Ekonomik Topluluğu için Abuja Anlaşmasında sağlananlar gibi, temel toplulukları Bölgesel Ekonomik Topluluklar olan Afrika Birliği Hükümetinin amacı ile birlikte yönlendirilmiştir.

Devamı...