COMESA; 19 üyesi, 389 milyonun üzerindeki nüfusu, yıllık 32 milyar dolarlık ithalatı ve 82 milyar dolarlık ihracatı bulunan bir Bölgesel Ekonomik Topluluktur. COMESA, gerek iç gerekse dış ticarette büyük bir pazar oluşturmaktadır. 12 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile de Afrika kıtasında önemli bir alanı kapsamaktadır.

COMESA, 1981’deki eski Tercihli Ticaret Alanı’nın (TTA) yerini alarak çalışmalarına 1994 yılının Aralık ayında başlamıştır. COMESA (kurucu antlaşmada tanımlandığı gibi) “bağımsız, egemen bir örgüt olarak gelişen doğal ve insan kaynakları konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin uzlaşıya varılırken, bölgedeki barış ve güvenliğin teşvikine öncelikli amaçlar arasında arasında yer verilmiştir.

COMESA’nın vizyonu; uluslararası rekabette bütünüyle entegre bir bölgesel ekonomik topluluk olmak; vatandaşlarının yüksek hayat standartlarında ekonomik refah içinde yaşadıkları bir topluluk olmak; siyasal, sosyal istikrar ve barış; ürünlerin, hizmetlerin, sermayenin ve sınırlar arasında işgücünün serbestçe hareket edebildiği bir topluluk olmaktır.

Topluluğun misyonu ise tüm üye devletlerde sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma doğrultusunda çaba gösterilmesi, özellikle ticaret, gümrük ve finansal ilişkiler; ulaşım, iletişim ve bilgi; teknoloji, sanayi ve enerji; cinsiyet, tarım, çevre ve doğal kaynaklar gibi tüm alanlarda kalkınma amacıyla işbirliği ve bütünleşmenin arttırılmasıdır.

Devamı...