AFRİKA KITASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Alanı: Afrika kıtası yaklaşık olarak 30 milyon kilometrekaredir. Alan bakımından ikinci büyük kıtadır. Afrika ve yakın adalar yerkürenin %21’ini kaplar.
Nüfusu: 800 milyondur.
Kıta Devletleri Sayısı: Afrika kıtasında 54 devlet vardır.(Sahra Cumhuriyeti ile beraber)
Birlikteki Üye Devlet Sayısı: Birliğe üye 53 devlet vardır.
Kıtanın Kaynakları: Demir, bakır, altın, uranyum, gümüş, petrol, doğal gaz, elmas. Bunlara ek olarak; su kaynakları, ormanlar, hayvanları vardır.
Kıtanın Toplam Geliri: Kıta 300 milyar dolar gelir gerçekleştirdi. Bu da dünya mahalli üretiminin %1,3 üne  tekabül ediyor.
Uluslararası Ticaret Hacmi: Kıtanın iki bin yılına kadarki payı %7,3’dir.
Gelirler Hacmi (Kapasitesi): 2001 yılı için % 4,8’dir.
Ticaret Malları İhracat Değeri: 2000 yılına kadar 150 milyar dolar.
Dış Borçlar: 1999 yılına kadar 337,2 milyar dolardır. 2000 yılında  334,3 milyar dolara inmiştir.

BORÇLAR ŞEMASI:
Resmi borçlar: % 70
Mali kuruluş ve banka borçları: %12
Özel sektör: % 18


AFRİKA KITASI TEMEL, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Siyasi Örgütler:

1.    Afrika Birliği (Fas dışında 53 ülke)
2.    Sahil ve Sahra Ülkeleri Topluluğu(20 ülke)
3.    Mağribiler Birliği (5 ülke)

Ekonomik Örgütler:

1.    Batı Afrika Ülkeleri Para Birliği (U.M.O.A.)
2.    Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Grubu Topluluğu ( ECOWAS)
3.    Güney Afrika Kalkınma Grubu ( SADEC)
4.    Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (COMESA)
5.    Doğu Afrika Grubu ( EGADD)
6.    Orta Afrika Ülkeleri Ekonomi Ve Para Topluluğu (CEMAC)

 

Tamamı için tıklayınız