16. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyılın başında varlığını sürdüren Cezayir’deki devlet meselesi bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başında çizilen devlet tasviri büyük oranda yenilense de bu durum 16. yüzyılda Cezayir’in yeniden kuruluşunun koşullarını ve 1830 yılında savaş ile yıkılmasından önce yaklaşık üç yüzyıl süren devamlılığını anlaşılmaz kılmaktadır.

Bu dosyanın unsurları Hamdan bin Osman Hoca’nın “Cezayir’in Naipliğine Tarihsel ve İstatiksel Bakış” adlı kitabının « Ayna » altbaşlığı altında bulunabilmektedir. Kitap, Ekim 1833’te Paris’te Fransızca olarak basılmıştır (1). Trabluslu Hasuna Daghis (2) kitabın Arapça çevirisini üstlenmiş, ancak bu çeviri hiç bulunamamıştır (3).

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)